Integritetspolicy

HPSOLARTECH

Integritetspolicy

Vi vill upplysa dig om att vi på HPSolartech AB tillämpar EU´s GDPR (The General Data Protection Regulation). Vi sparar dina uppgifter för att kunna skicka dig information och erbjudanen som du efterfråga kring solel och HPSolartechs tjänster. Läs mer om HPSolartech AB på www.hpsolartech.se

Vi följer Allmänna dataskyddsförordningen 2018 (GDPR) vilket bl.a. innebär följande; att alla uppgifter sparas i 12 månader på vår dataserver i Sverige efter vår senaste kontakt med dig eller tills du ber oss att ta bort dessa, vilket är din rätt att göra när som helst. Om du blir en kund till oss kommer vi att spara alla uppgifter som är relevanta för skatte-, bokföring och andra lagkrav under den tid som bestäms av dessa lagar. Vi har personombudsavtal med Bizmedia AB som administrerar vår hemsida där vi samlar in dina uppgifter. Vi kommer inte att dela din information med någon utanför vår organisation utan ditt samtycke. Du har rätt att få en kostnadsfri kopia av de elektroniskt lagrade personuppgifterna vi har om dig, samt att när som helst rätta felaktiga uppgifter. Du har även rätt att begära att vi raderar samtliga de uppgifter vi har lagrade om dig, givet att andra lagar inte tvingar oss att spara dessa. Om du vill läsa mer dina rättigheter enligt GDPR hittar du denna information hos Datainspektionen som är den myndighet i Sverige som asnsvarar för att GDPR efterföljs. – https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparat om dig kontakta vårt Dataskyddsombud genom att skicka en förfrågan till info@hpsolartech.com

Genom att godkänna HPS integritetspolicy är jag införstådd på att de uppgifter jag nu lämnar kommer att behandlas enligt ovan och att jag är införstådd på mina rättigheter enligt Allmänna dataskyddsförordningen, samt att dessa kan påverkas av annan lagstiftning och avtal.

Nedan ser du vilka cookies som lagras och hur länge dessa sparas:

KAKA

 • __unam
 • Automessage
 • Automessage
 • Cookie Policy
 • Facebook Pixel
 • Google Analytics
 • Google Analytics

TYP

 • third party
 • third party
 • third party
 • third party
 • third party
 • third party
 • third party

VARAKTIGHET

 • 6 Månader
 • utgått
 • 10 år
 • 1 år
 • 1 dag
 • 2 år
 • 1 dag

BESKRIVNING

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

KAKA

TYP

VARAKTIGHET

__unam

third party

6 Månader

Automessage

third party

utgått

Automessage

third party

10 år

Cookie Policy

third party

1 år

Facebook Pixel

third party

1 dag

Google Analytics

third party

2 år

Google Analytics

third party

1 dag