Vi hjälper dig med Solpaneler och Solceller till ditt hustak. HP Solartech

Solceller är ett utmärkt sätt att höja driftsnettot!

Det är dessutom enkelt, riskfritt och går fort.

Solceller är ett utmärkt sätt att höja driftsnettot!

Det är dessutom enkelt, riskfritt och går fort.
Som kommersiell fastighetsägare har du ständigt kniven på strupen för att vidmakthålla lönsamheten på dina fastighetsinvesteringar. Sjunker driftsnettot ger detta inte bara ett sämre resultat, det sänker även värdet på din underliggande fastighet. Osäkra och stigande kostnader, inte minst energikostnaderna slår direkt på driftsnettot. Konkurrensen för att attrahera attraktiva hyresgäster hårdnar och allt fler företag och organisationer ställer idag krav på att fastighetsägaren fokuserar på lokalernas miljöaspekter. Många efterfrågar gröna hyreskontrakt och vill verka i en affärsmiljö som har ett uttalat positiv miljöavtryck. Media och konsumenter ställer högre krav på genomlysning av företags arbetsmiljö och klimatpåverkan.

Som fastighetsägare påverkas du dubbelt av det ökade fokuset på miljö- och klimatfrågor och energiomställningen som det innebär.

Solceller på taket är en nästan ofattbart bra metod att göra en mätbar positiv insats för både miljön och driftsnettot på ditt fastighetsbestånd.

Så här går det till:

Du kontaktar HPSolartech för en kalkyl på din fastighet. Vi rekommenderar alltid att du tar en direktkontakt. Kommersiella fastigheter ställer ofta andra krav jämfört med privatbostäder och lantbruk, varför enkla modeller (som vår egen solcellskalkylator [länk]) kan vara missvisande.
Vi undersöker förutsättningarna noga tillsammans med dig, tittar på behov av energistyrningslösningar, kompletterande produkter som t.ex. laddboxar för bilar.
Vi återkommer med ett förslag med en detaljerad och pedagogisk kalkyl som visar vad en solelanläggning skulle göra för din fastighet, både ut energiförsörjnings- och lönsamhetsperspektiv. En kalkyl från HPSolartech kostar inget..
Efter att ni i lugn och ro studerat kalkylen diskuterar vi om och hur vi skall gå vidare med en installation. Beroende på väder och komplexiteten i projektet kan en helt ny anläggning vara i drift redan inom 6–8 veckor.

Detta är typiska vinster med solel för dig som kommersiell fastighetsägare:

Snabb payback

Snabb payback (8–12 år) beroende på takets utformning

Miljöprofilering

Tydlig miljöprofilering och ökade möjligheter till miljöcertifiering

Konkurrensfördel

Höja driftsnettot

Gröna hyreskontrakt

Möjlighet att erbjuda gröna hyreskontrakt

Garanterat bidrag

Garanterat bidrag till driftsnettot påverkar resultaträkningen positivt från dag ett

Framtidssäkrat

Framtidssäkrade energikostnader ger lägre framtida risk

Ansvarstagande

Du signalerar ett moraliskt ansvarstagande

Gröna Obligationer

Solel kan finansieras via Gröna Obligationer

Premiumvärdering

Solel ger en premiumvärdering av fastigheter enligt studier i både Tyskland och USA

Har du fler funderingar?

Till frågorna och svaren

Det har du säkert. Därför har vi samlat de

vanligaste frågorna med svar här.

Nedan illustreras effekterna av hur solcellsanläggningen förbättrar driftsnettot och höjer värdet på din fastighet:  • Rörelsekostnaderna går ner
  • Potential för hyreshöjningar
  • Framtida risk minskar

Exempel: En investering i din egen solcellsanläggning på 1 mkr ger normalt mellan 100 000—120 000kr i direkt årlig besparing på energikostnaderna. Med ett avkastningskrav på 5% ökar värdet på fastigheten med 2–2,4mkr i värde.


Några praktiska aspekter kring en investering i solenergi för dig som kommersiell fastighetsägare:
Solel är ”genväg” till minskad energiförbrukning för hela fastigheten då den el som fastigheten själv producerar ersätter dyr el som du istället tvingats köpa
Solel påverkar resultatet för din fastighet positivt redan från första dagen
Solel avskrivs normalt som byggnadsinventarie, dvs. över lång tid
Det blir skattemässigt förmånligt (så länge varje enskild anläggning har lägre effekt än 255kW/byggnad)
Solel är i princip helt underhållsfritt
Solcellsanläggningen har lång livslängd (>30 år)
Solpaneler förlänger takets livslängd
Solel underlättar införandet och användandet av laddboxar
test

Gustav Alberius

Försäljningschef

018-59 18 00
gustav.alberius@hpsolartech.se

Svenska