PARTNERS

HPSolartech

Tillsammans når vi längre

Vi bedriver samarbeten inom produktutveckling, försäljning, elsäkerhet, branschstandardisering och riskhantering. Det innebär att vi regelbundet utbyter erfarenheter med olika aktörer såsom tillverkare, nätägare, försäkringsbolag, teknikkonsulter, räddningstjänst och större kunder.

Målet med våra samarbeten är att kontinuerligt förbättra förutsättningar för en ekonomisk, säker och långsiktig drift av storskaliga solenergianläggningar.

Länsförsäkringar är en grupp bestående av 23 oberoende kundägda bolag som samarbetar under samma varumärke. Länsförsäkringar erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster…

Solis (Ginlong Technologies) är en av världens ledande tillverkare av strängväxelriktare och levererar produkter i det absoluta toppskiktet vad gäller prestanda och tillförlitlighet. Bolaget…

Luxen är medelstor tillverkare i den absoluta framkanten vad gäller produktionsteknik, prestanda och innovation. Bolagets växer snabbt och deras produkter finns på ett 60-tal…

IGEN Tech är ett teknologiföretag med fokus på IoT, AI och lösningar för distribuerade förnybara energisystem. Bolaget utvecklar både hård- och mjukvara och har varit verksamt i…

Chiko Solar är en ledande tillverkare av montagesystem för alla typer av tak- och markinstallationer med kunder över hela världen. Bolaget har moderna och flexibla …

CapMan är ett ledande Nordiskt förvaltnings- och investmentbolag. I sin fastighetsverksamhet jobbar man aktivt med sina value-add fonder för att tillföra värde. Detta sker…

Standardisering betyder trygghet

Vår bransch är fortfarande relativt ung och det finns ännu mycket kvar att göra inom både juridik, politik och teknisk standardisering för att på allvar möjliggöra den energirevolution som solen kommer att innebära för samhälle och miljö. Vår ambition är att aktivt bidra i denna process genom att föra samman branschens nyckelaktörer för att tillsammans hitta lösningar på både dagens och morgondagens utmaningar. Vi har därför skapat begreppet ”Säker Sol” som ett samlingsnamn för aktiviteter inom området och vi jobbar redan med aktörer inom räddningstjänst och försäkringsbransch för att identifiera problemområden, hitta lösningar och sprida kunskap och information.