För markägare

Solparker är bra för ekonomin och bra för miljön.

Skapa inkomster och behåll marken inom familjen för kommande generationer

Rättigheten att använda naturresurser har alltid ansetts vara en värdefull tillgång. Ett solarrendeavtal ger garanterade inkomster under hela projektets livslängd samtidigt som marken behåller sitt värde. Det är ett utmärkt sätt att skapa extra inkomster från din mark samtidigt som den kan behållas inom familjen för kommande generationer.

Arrende för solceller ger dig som markägare möjlighet att samarbeta med en solparksutvecklare och skapa långsiktiga intäkter från solenergi. Din mark är en värdefull tillgång. Detta är ju självklart när det gäller jordbruksmark och skog, men också för impediment och annan mindre produktiv mark. Genom att arrendera ut mark till oss skapar du nya intäkter under en längre period men behåller ändå möjligheten att föra över marken till kommande generationer eller att använda den till något annat vid leasingavtalets slut.

Bidra till en hållbar framtid för kommande generationer

Improduktiv mark och mark som inte används passar perfekt för arrendeavtal med solceller. Solenergi kan radikalt öka värdet på mark som inte används. Att leasa ut din mark till oss är inte bara en bra affär, det är också ett viktigt bidrag till en mer hållbar värld. En solpark på din mark kan generera hundratals gigawattimmar energi under sin livstid. Det hjälper din region och hela norra Europa att övergå till en förnybar ekonomi. Dessutom kan din arrenderade mark fungera som en naturlig hemmiljö för pollinatörer och på så sätt bidra till upprätthållandet av den biologiska mångfalden.

Vilken typ av mark är av intresse?

Vi tycker att nästan all mark är intressant.  Det är en fördel om marken ligger nära en nätanslutning. Detta är något vi kontrollerar så fort vi etablerat kontakt med dig. Det normala leasingavtalet löper på 40–50 år med en konkurrenskraftig årlig avgift från dag ett. I slutet av arrendetiden demonterar vi anläggningen för återvinning och återställer marken till ursprungligt skick. Våra erfarna solparksutvecklare utvärderar gärna potentialen hos din mark.

Äger du mark och tror att detta kan vara en möjlighet för dig är du välkommen att kontakta oss för ett första möte.

Kontaka oss

info@hpsolartech.com

+46 (0)18 59 18 00