Storskalig solenergi för en hållbar framtid

Vi utvecklar och säljer solcellsparker

Nästa generation projektutvecklare

Vårt beroende av fossila bränslen för elproduktion är en starkt bidragande orsak till dagens klimatförändringar. Detta gör att energiomställningen till hållbara lösningar är en av vår tids stora utmaningar. 

HPSolartech är nästa generations projektutvecklare av solparker. Genom att utnyttja mark och infrastruktur på bästa sätt och tillämpa mer effektiva processer sänker vi projekttrösklarna och förkortar tiden till driftsättning. Detta gör att vi kan erbjuda bättre avkastning för investerare, smarta affärer för markägare och ett snabbspår mot en hållbar framtid.

Är du markägare?

Genom att leasa mark till oss kan du tjäna pengar på dolda tillgångar. Du får stabila och långsiktiga intäkter samtidigt som du bidrar till en grön energiomställning och hjälper till att bevara den biologiska mångfalden.

Som visat

För investerare

Solenergi är den mest kostnadseffektiva och snabbast växande energikällan på planeten. Ändå är storskalig utbyggnad fortfarande i sin linda. Efterfrågan på el förväntas öka i takt med att världen behöver påskynda utfasningen av fossila bränslen. Detta skapar möjligheter för investerare.

Det här är din möjlighet att arbeta på företaget som kommer bli en europeisk ledare inom solenergiutveckling. Att skapa en värld där både människor och planet kan fortsätta att blomstra kan vara vår generations största utmaning.