Storskalig solenergi för en hållbar framtid

Vi utvecklar, bygger och äger solparker

Nästa generations solenergiföretag

Vårt beroende av fossila bränslen för elproduktion är en starkt bidragande orsak till dagens klimatförändringar. Detta gör att energiomställningen till hållbara lösningar är en av vår tids stora utmaningar. 

HPSolartech är nästa generations solenergiföretag. Genom att utnyttja mark och infrastruktur på bästa sätt och tillämpa mer effektiva processer sänker vi projekttrösklarna och förkortar tiden till driftsättning. Sen förvaltar vi solparkerna långsiktigt med biologisk mångfald i fokus.

Är du markägare?

Genom att arrendera mark till oss kan du tjäna pengar på dolda tillgångar. Du får stabila och långsiktiga intäkter samtidigt som du bidrar till en grön energiomställning och hjälper till att bevara den biologiska mångfalden.

Som visat

Det här är din möjlighet att arbeta på företaget som kommer bli en europeisk ledare inom solenergi. Att skapa en värld där både människor och planet kan fortsätta att blomstra kan vara vår generations största utmaning.