Detta är HPSolartech

Vi är nästa generations solenergiproducent

Sverigebaserade HPSolartech är ett solenergiföretag. Företaget grundades av engagerade människor med ambitionen att förverkliga den fulla potentialen av solenergi över hela norra Europa. Tiden är en viktig faktor här eftersom vi bara har högst två decennier på oss att nå Net-Zero med koldioxidutsläppen för att inte äventyra den globala klimatstabiliteten. För att klara detta måste vi göra vissa saker annorlunda.

Vi måste utnyttja tillgänglig mark och befintlig infrastruktur bättre, och vi måste komma igång med driftsättning på plats snabbare. Och det är detta som nästa generation av projektutveckling handlar om. Som entreprenörer med bakgrund i affärs- och ingenjörsbranschen är vi ett otåligt team som gärna använder innovativt tänkande för att nå våra mål. Vi har stor erfarenhet av att arbeta mot deadlines.

Vad vi gör

Snabb övergång från brun till grön energi på ett ekonomiskt lönsamt sätt

Vi tar ansvar för hela värdekedjan, från outnyttjad mark till fullt fungerande solparker. Vi värderar och tecknar avtal för attraktiv mark, bygger lönsamma affärsmodeller, säkrar finansiella strukturer samt designar och bygger anläggningarna. Sen förvaltar vi solparkerna i minst 30 år och säljer solenergi till svenska företag.

Hållbarhet

Tillsammans arbetar vi mot en bättre morgondag.