Detta är HPSolartech

Vi är nästa generations projektutvecklare av solcellsparker

Sverigebaserade HPSolartech är projektutvecklare av solparker. Företaget grundades av engagerade människor med ambitionen att förverkliga den fulla potentialen av solenergi över hela norra Europa. Tiden är en viktig faktor här eftersom vi bara har högst två decennier på oss att nå Net-Zero med koldioxidutsläppen för att inte äventyra den globala klimatstabiliteten. För att klara detta måste vi göra vissa saker annorlunda.

Vi måste utnyttja tillgänglig mark och befintlig infrastruktur bättre, och vi måste komma igång med driftsättning på plats snabbare. Och det är detta som nästa generation av projektutveckling handlar om. Som entreprenörer med bakgrund i affärs- och ingenjörsbranschen är vi ett otåligt team som gärna använder innovativt tänkande för att nå våra mål. Vi har stor erfarenhet av att arbeta mot deadlines.

Se vårt senaste bidrag till förnybar energi

Här berättar vår VD om vårt senaste samarbetsprojekt i södra Sverige, solparker med en installerad effekt på 90 MW – vid tidpunkten den största satsningen av solenergi i Sverige.

Vad vi gör

Snabb övergång från brun till grön energi på ett ekonomiskt lönsamt sätt

Vi hjälper till att utveckla gröna energisystem genom att tillhandahålla attraktiva solcellsprojekt till investerare så att de på ett snabbt och lönsamt sätt kan använda sitt kapital och bana väg mot en hållbar framtid.

Vi tar ansvar för hela värdekedjan, från outnyttjad mark till fullt fungerande solparker. Vi värderar och tecknar avtal för attraktiv mark, bygger lönsamma affärsmodeller, säkrar finansiella strukturer samt designar och bygger anläggningarna. Efter driftsättningen tillhandahåller vi även tekniskt och kommersiellt stöd för hela projektet.

Hållbarhet

Tillsammans arbetar vi mot en bättre morgondag.