Projektportfölj

Vi tar ansvar för hela värdekedjan

HPSolartech tar ansvar för hela värdekedjan, från värdering och förvärv av lämplig mark till projektutveckling, finansiell strukturering, design, upphandling och installation samt tekniskt och kommersiellt stöd.

Utvecklings-portfölj

750 MW

Kommande projekt

90 MW

Under uppbyggnad

16 MW

Projekt under uppbyggnad

Land: Sverige

Kapacitet: 4,6 MW

Teknik: Solenergi

COD: Q3 2022

Land: Sverige

Kapacitet: 4,6 MW

Teknik: Solenergi

COD: Q4 2022

Land: Sverige

Kapacitet: 4,6 MW

Teknik: Solenergi

COD: Q4 2022

Land: Sverige

Kapacitet: 2,3 MW

Teknik: Solenergi

COD: Q3 2022

Vi tar ansvar för hela värdekedjan

Värdering

Utvärdering av mark, Rättigheter och tillstånd, marknadsanalys

Utveckling

Analys av genomförbarhet, Kalkyl, Riskanalys, Strukturering av energiköpsavtal (PPA) och återförsäljare

Inköp

Direktinköp,
OEM och utveckling

Konstruktion

Konstruktion Logistik Installation Driftsättning

Drift

Kapitalförvaltning Driftsövervakning Administration Driftoptimering