Brunswick Estate, Uppsala

Dela det här inlägget:

I Uppsala kallas huset för ”Olle Olssonhuset” efter bilhandlaren Olle Olsson som byggde det. Idag huserar det bland annat Salléns Elektriska och Bergstrands Gymnasium.

Fastigheten ägs av Brunswick Estate och det var de som önskade utrusta den med solenergi.

En bit in i projektet visade det sig att taket var svagt och inte klarade ytterligare last. Vi accellererade då ett utvecklingsprojekt kring svaga tak som vi hade initierat och tog fram den första prototypen till vår produkt för just svaga tak.

Anläggningen är därför byggd i sektioner där varje sektion är självbärande och all last förs direkt ner till takstolarna.

2020

Monterades anläggningen

212,5

kWp

188 000

kWh/år

1066

m2