HPSolartech SolarSafetyBox

HPSolartech gör solenergi säkrare

Mälardalens ledande solenergibolag HPSolartech lanserar nu SolarSafetyBox. En viktig inspiratör och bollplank under utvecklingen har varit Länsförsäkringar Uppsala. Produkten höjer säkerheten på solcellsanläggningar samtidigt som man förenklar underhåll och minimerar driftsstörningar.

– Med SolarSafetyBox får vi hela solanläggningens elinstallation i en fabriksmonterad och därmed kvalitetssäkrad enhet. Vi kan därmed erbjuda våra kunder ett helt standardiserat system där vi har full kontroll över varje länk i kedjan från solpanel till säkerheten i den elektriska inkopplingen, säger Thomas Bergfjord, Teknikchef på HPSolartech.

Att skaffa en solelanläggning ger en kraftig reduktion av elkostnaderna och intresset har därför vuxit rekordsnabbt de senaste åren. Med allt fler aktörer på marknaden blir det än viktigare att hålla koll på att installationen sker säkert. Den senaste tiden har det rapporterats i media om problem med dåligt utförda solanläggningar på marknaden.

HPSolartech SolarSafetyBox
Jouko Korström, elektriker på HPSolartech, och P-O Jonsson, Riskrådgivare på Länsförsäkringar Uppsala, bredvid en solinstallation med HPSolartech SolarSafetyBox. Fotograf: Krasi Tanev

– Erfarenheten visar att kvaliteten och säkerhetsnivån på den elektriska installationen i solenergianläggningar är en av de enskilt största riskfaktorerna. Det är därför mycket viktig att minimera alla risker kring elsäkerheten för att öka människors trygghet på gårdar, lantbruk och företag, säger P-O Jonsson, riskrådgivare på Länsförsäkringar Uppsala

SolarSafetyBox ingår sedan 1 juni 2020 som standardkomponent i samtliga solenergianläggningar från HPSolartech.

HPSolartech är en komplett leverantör av solelanläggningar med marknadsledande prestanda och ekonomi och med speciellt fokus på installationer med höga säkerhetskrav.

HPSolartech är baserat i Uppsala och kunderna är framför allt gårdar, lantbruk och företag. Bolaget ägs av personalen och Länsförsäkringar Uppsala och har varit verksamma på marknaden sedan 2017.

För frågor kontakta:
HPSolartech
Björn Modée, VD
073-840 9797
bjorn.modee@hpsolartech.se