Såhär jobbar vi med våra leverantörer

Det pågår en viktigt och relevant debatt kring vikten av att vara kritisk och noggrann i valet av sina leverantörer på marknader som identifierats som riskmarknader. Kina, som tillverkar merparten av PV, växelriktare och de montagelösningar som används inom solelproduktion är en sådan riskmarknad.

Detta gör vi på HPSolartech för att försäkra oss om att våra leverantörer följer lagar och mänskliga rättigheter samt bedriver ett aktivt miljöarbete.

1. Platsbesök

Det viktigaste arbete vi gör anser vi är de regelbundna platsbesök vi genomför där vi med vår egen personal som pratar kinesiska intervjuar arbetare, tjänstemän/kvinnor och chefer i ledande ställning. Vi har även ett nära och långsiktigt löpande samarbete med våra leverantörers utvecklingsavdelningar. Detta sammantaget gör att vi får en detaljerad insyn kring hur de bedriver och organiserar sina företag. Covid-19 har naturligtvis kortsiktigt begränsat våra möjligheter till regelbundna besök, men vi har daglig kontakt via telefon och digitala möten med våra väl inarbetade kontakter. Individer som vi har arbetat med sedan tiden före covid-19.

2. Riskanalys

Vi har även gjort en formell och strukturerad riskanalys utifrån de globala riktlinjer som rekommenderas av SKL kring frågor som arbetsförhållanden och de konfliktmineraler som ingår i produkter relaterade till solenergiproduktion (i huvudsak rör det sig om tenn, i.e. Tennsten (kassiterit) – SnO2, som i vissa delar av världen klassas som en konfliktmineral som ingår i solcellspaneler). Majoriteten av insatsmaterialet är kisel, glas och aluminium. Kina är den största globala producenten av samtliga dessa material. Utvinningen sker i huvudsak i centrala Kina.

3. Dokumentation

Vi har intervjuat och ställt frågor kring arbetsförhållanden, konfliktmineraler mm, och dokumenterat dessa. I tillämpliga fall har vi även inhämtat dokumentation som styrker detta från våra leverantörer. Våra tillverkare av PV (solpaneler) är t.ex. ISO-certifierade och vi har ställt frågor kring ursprung och kontroll av detta, samt dokumenterat svaren från våra leverantörer. Vi är därför idag övertygade om att våra noga utvalda leverantörer inte använder vare sig konfliktmineraler eller tvångsarbetare från Xinjiang eller från andra regioner, samt att de bedriver ett aktivt miljöarbete, och där det går återvinner material.

 

Vi vet att det är svårt att vara 100% säker när det gäller underleverantörer, men vi tar problemen som finns i Kina på allvar och väljer våra leverantörer med stor omsorg. Vår leverantör av solpaneler har idag en av de mest moderna och automatiserade produktionsanläggningarna i världen. Detta vet vi och har sett med egna ögon.

Vi på HPSolartech tror på mer energi tillsammans!

Läs mer om vårt arbete för de Globala målen för hållbar utveckling:

https://hpsolartech.se/om-oss/

/Björn Modée
VD HPSolartech